АМКУ відповів на звернення Земельної спілки України

Як повідомлялося раніше, 17 листопада 2009 року Асоціація «Земельна спілка України», яка діє в інтересах своїх членів, подала звернення до Міністерства юстиції, Держкомзему, Держкомпідприємництва і Антимонопольного комітету України щодо невідповідності чинному законодавству «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт», затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 р. № 423.

 

В зверненнях зверталась увага на те, що нові правила отримання ліцензій на виконання землевпорядних і землеоціночних робіт містять в собі велику кількість положень, які суперечать або прямо порушують Земельний кодекс України, Закони України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про захист економічної конкуренції», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою», «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру», «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту», «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків» та інші правові документи.

«Земельна спілка України» в своїх заявах та зверненнях багаторазово підкреслювала, що нові Ліцензійні умови, крім того що вони створюють антиконкурентне середовище і надають преференції державному госпрозрахунковому підприємству, фактично спрямовані на ліквідацію приватного сектору землевпорядної галузі. Іншим наслідком впровадження нових Ліцензійних умов може стати посилення свавілля посадовців і створення ще однієї корупційної ніші.

17 грудня закінчився встановлений законом 30-дений термін розгляду звернень «Земельної спілки України» до державних органів влади. На наші звернення отримано відповідь лише з Антимонопольного комітету України. У листі об’ємом дві сторінки міститься перелік норм законодавства, згідно яких Антимонопольний комітет здійснює свою діяльність і нагадування про те, що основним завданням комітету є «здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції». Далі в листі міститься пропозиція надіслати додаткові документи, які не мають жодного відношення до питань, порушених у зверненні «Земельної спілки України».

Зважаючи на те, що замість розгляду суті заяви «Земельну спілку України» втягують у бюрократичне листування, а сам лист, зареєстрований вихідним номером від 9 грудня, отримано лише 15 грудня, «Земельна спілка України» вважає, що з боку Антимонопольного комітету України має місце факт традиційного бюрократичного зволікання і небажання виконувати свої прямі обов’язки – захищати принципи економічної конкуренції і права усіх добросовісних учасників ринку.

«Земельна спілка України» вже підготувала всі необхідні додаткові документи та інформацію, яку вимагає Антимонопольний комітет, і надасть їх найближчими днями.

Від Міністерства юстиції, Держкомзему і Держкомпідприємництва відповіді на звернення Асоціації досі не отримано.

«Земельна спілка України» висловлює жаль з того приводу, що державні органи влади проігнорували звернення Асоціації, продемонструвавши тим самим неповагу до думки професійного співтовариства.

Передбачаючи подібний розвиток подій, «Земельна спілка України» направила додаткові звернення щодо неприйнятності нових «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів. Одночасно «Земельна спілка України» заручилася підтримкою інших громадських організацій і народних депутатів.

Земельна спілка України


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.