Черговий номер журналу «Землеустрій і кадастр»

У вересні 2007 року вийшов з друку черговий номер науково-виробничого журналу «Землеустрій і кадастр» (№3, 2007).На сторінках журналу представлено наукові публікації з актуальних питань охорони земель, розвитку ринкових земельних відносин та землеустрою. У статті члена-кореспондента УААН, д.е.н., професора Добряка Д.С., Карлюка І.Р. та Жука О.П. висвітлено наукові основи запровадження і розвитку оренди сільськогосподарських земель, обґрунтовано її економічне і соціальне значення.

Сучасний стан використання земель та необхідність еколого — економічного землекористування в регіоні аналізується в статті Сімчишина О.Й (на прикладі Донецької області, яка є однією із областей України, де більше всього земель, що піддаються водній та вітровій ерозії). У статті к.е.н. Мартина А.Г. представлено критичний аналіз нормативно-правової бази щодо інвентаризації земель в Україні та проблем правового характеру, що пов’язуються з її проведенням.

Вказано на необхідність прийняття спеціального закону з питань інвентаризації земель.Питанню розв’язання проблем ґрунтових обстежень присвячена стаття к.с.-г.н. Канаша О.П.Еколого-економічні заходи щодо формування сталого землекористування, його сучасний стан і проблеми, а також напрями вдосконалення, висвітлено в статті к.с.-г.н. Кривова В.М. та Гетманьчик І. П.В статті д.е.н., Бабміндра Д.І. та Спіциної Л.В. приведено характеристику земель загального користування у кожній категорії земель та запропоновано підходи щодо вирішення проблеми використання цих земель в межах норм чинного законодавства та шляхом удосконалення відповідних норм праваМеханізму заліснення деградованих і малопродуктивних земель в системі землеустрою присвячена стаття к.с.-г.н. Рафальської Л.П.Зв’язок теорії земельної ренти із сучасними проблемами розвитку економіки в Україні проаналізовано в статті к.е.н., с.н.с. Корчинської О.А.

На «Сторінці молодого вченого» представлено публікації аспірантів Ісаченко Н.В. «Еколого-економічні особливості використання земельних та інших природних ресурсів у прикордонній смузі чернігівської області» та Рачинський О.С. «Сучасні проблеми використання та охорони земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення в місті Києві».У розділі «Теорія і практика ґрунтових обстежень» наведенно інформаційний звіт про науково-практичний семінар, присвячений 50-річчю початку великомасштабних ґрунтових обстежень в Україні та виступи на семінарі к.е.н., Кілочко В.М., Нестеренко А.Д., Дороша Й.М., Чередниченко Г.К., Шиянова Ю.О., к.геол.н. Осипчука С.О., Неділько Г. В., Кіт М.Г., Кульчицького Б.В,. Оленчук Я. О. У розділі «Нормативно-правова база земельних відносин» представлено Постанову Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 710 «Порядок продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації».

У розділі «Оголошення» розміщено накази ВАК України «Про створення спеціалізованої вченої ради» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 — економіка природокористування і охорони навколишнього середовища; 12.00.06 — земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право та 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Державне Агенство земельних ресурсів


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.