Чи підлягають державній реєстрації додаткові угоди

Чи підлягають державній реєстрації додаткові угоди до діючих договорів оренди землі.

Держкомзем
До Держкомзему надходять листи від місцевих органів виконавчої влади з проханням роз’яснити, чи підлягають державній реєстрації додаткові угоди до діючих договорів оренди землі. На запитання відповідає заступник Голови Держкомзему Галина Яцишина.

Згідно зі статтею 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору
вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про оренду землі» (далі — Закон) договір оренди
землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї зі сторін може бути
посвідчений нотаріально.

Крім того, стаття 18 Закону визначає, що договір оренди землі набуває чинності після
його державної реєстрації.

Отже, додаткова угода, що змінює вже зареєстрований договір оренди землі повністю або частково має укладатись у такій самій формі, що й договір, який
змінюється.

Пунктом 17 Порядку державної реєстрації договорів оренди землі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1998 № 2073 «Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди землі», яка діє у частині, що не
суперечить Земельному кодексу України та нормативно-правовим актам, прийнятим
пізніше, передбачено, що у разі внесення змін до договору оренди землі він
підлягає перереєстрації. Перереєстрація, а також поновлення договорів оренди
проводиться у порядку, встановленому для їх державної реєстрації.

Порядок державної реєстрації договору оренди землі визначений у розділі 2 Тимчасового
порядку ведення державного реєстру земель, який затверджено наказом Держкомзему
України від 02.07.2003 № 174 (далі Тимчасовий порядок).

Враховуючи зазначене, зміна договору оренди землі здійснюється в письмовій формі та
підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідних даних до державного
реєстру земель (Книги записів реєстрації державних актів на право власності на
землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі (далі —
Книга реєстрації) та Поземельної книги) і автоматизованої системи державного
земельного кадастру
(АС ДЗК).

У такому разі після останнього запису в Книзі реєстрації необхідно зробити новий
реєстраційний запис про реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі у
загальному порядку із врахуванням змін, які вносяться додатковою угодою до
договору оренди землі. Крім того, необхідно роздруковувати нову реєстраційну
картку земельної ділянки.

Згідно з абзацом другим пункту 3 наказу Держкомзему від 23.05.2003 № 136 «Про
затвердження вимог до структури, змісту та формату файла обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях» Центр державного земельного кадастру зобов’язано забезпечити видачу державних актів на право власності на земельну ділянку, на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі та їх оформлення після попередньої перевірки обмінних
файлів.

Водночас, відповідно до абзацу восьмого пункту 1.2 Тимчасового порядку обмінний файл — це файл обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді. При
внесенні змін до договору оренди землі в частині зміни розміру орендної плати
землевпорядні роботи не здійснюються та обмінний файл не створюється, якщо на
земельну ділянку, що передається в оренду, було виготовлено технічну
документацію із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право на
земельну ділянку, а також виготовлено обмінний файл і відомості про неї були
внесені в
АС ДЗК.

При наданні послуг з ведення державного реєстру земель справляється плата згідно з
Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених спільним
наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів
України, Міністерства економіки України від
15.06.2001 № 97/298/124.

Держкомзем


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.