Держземінспекція: здійснено майже сорок перевірок з виїздом на місце

За результатами перевірок, якими охоплено переважну більшість регіонів України, до порушників вжито передбачені законодавством заходи впливу, на усунення порушень видано відповідні приписи.

Так, серед порушень, виявлених під час перевірок стану дотримання вимог земельного законодавства в Київській області, найхарактернішими є такі.

Порушення, допущені при наданні земельних ділянок фізичним особам.
Перевіркою рішень та відповідної документації із землеустрою встановлено, що Ржищівською міською радою надаються земельні ділянки з порушенням вимог статті 118 Земельного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердженняПорядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», без виготовлення проектів відведення, погодження відповідними службами та отримання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи.
Зокрема,рішеннями Ржищівської міської ради громадянам Кіндзельській О.Г., Валюх П.І., Погребній Н.П., Литвиненку О.П., Шубенок Л.М., Бондаренко В.С., Бойко Н.А. передано у приватну власність земельні ділянки загальною площею 1,0165 га, з них: 0,5421 га — для будівництва та обслуговування житлового будинку та 0,4744 га — для ведення особистого селянського господарства.

2. Порушення, допущені при наданні земельних ділянок юридичним
особам.

Аналогічна ситуація склалася при наданні Ржищівською міською радою земельних
ділянок в оренду юридичним особам, тобто з порушенням статей 123, 124 Земельного
кодексу України без розробки проектів землеустрою щодо відведення. Розробляється
лише технічна документація зі складання договорів оренди земельних
ділянок.

Зокрема, ВАТ «Київський річковий порт», на підставі дозволу Ржищівської
міськради, ДП «Ржищівське регіональне земельно-кадастрове бюро» розроблено
технічну документацію зі складання договорів оренди земельних ділянок. Технічна
документація отримала позитивний висновок держаної землевпорядної експертизи
Київського обласного головного управління земельних ресурсів. Рішенням міської
ради затверджено технічну документацію, вилучено із користування Київського
річкового порту земельну ділянку площею 5,3383 га та надано в оренду ВАТ
«Київський річковий порт» земельну ділянку площею 1,2431 га терміном на 5 років
для обслуговування пристані.

Рішенням Ржищівської міськради Верховному Суду України надано дозвіл на
підготовку технічної документації по наданню земельної ділянки площею 1,0314 га
(частина земельної ділянки вилучена із користування Київського річкового порту)
для обслуговування адміністративних споруд. Проект відведення зазначеної
земельної ділянки не розроблявся, документи, які посвідчують право власності на
нерухоме майно (адміністративні споруди) Верховного Суду України у технічній
документації відсутні. Водночас, документація має позитивний висновок держаної
землевпорядної експертизи Київського обласного головного управління земельних
ресурсів і затверджена рішенням Ржищівської міськради.

3. Порушення земельного законодавства при прийнятті рішень міською
радою.

У рішеннях Ржищівської міської ради про передачу у власність земельних
ділянок для різного цільового призначення зазначається: «передати громадянам
у власність земельні ділянки… згідно з додатком».
Водночас, не вказується
кількість громадян та площа земельних ділянок, які передаються. Зазначене
формулювання рішень не дає можливості чітко контролювати кількість наданих
земельних ділянок і може призвести до зловживання службовим становищем
посадовими особами Ржищівської міської ради.

Так, рішенням міськради від 24.01.2003 затверджено технічну документацію з
видачі державних актів на право власності на земельні ділянки та передано їх у
власність 6 громадянам, згідно з додатком. У додатку зазначено 10
громадян.

4. Прихована реалізації земель сільськогосподарського
призначення.

У результаті зміни цільового призначення земельних ділянок — часток (паїв) з
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на ведення особистого
селянського господарства, у районі відчужено понад 3 тис. га земель. Найбільші
площі відчуження зафіксовано на території Білгородської — 1001,06 га, Бузівської
— 525,85 га, Михайлівсько-Рубежівської — 423,99 га, Шпитьківської — 307,8 га та
Петрівської — 306,52 га сільських рад.

Порушуючи вимоги ст. 20 Земельного кодексу України, Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель,
які перебувають у власності громадян або юридичних осіб», зміна цільового
призначення земельних часток (паїв) з ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на ведення особистого селянського господарства здійснюється
Києво-Святошинською районною державною адміністрацією без розробки проектів
відведення, а відповідно до розпоряджень, прийнятих на підставі технічної
документації із землеустрою, яка погоджена органами по земельних ресурсах та
архітектури й отримала висновки державної землевпорядної експертизи Київського
обласного головного управління земельних ресурсів.

Так, відповідно до розпорядження Києво-Святошинської районної
держадміністрації від 26.09.2006 та технічної документації із землеустрою щодо
зміни використання земельних ділянок з ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на ведення особистого селянського господарства, розробленої ДП
«Київський науково-дослідний інститут землеустрою», чотирьом громадянам у межах
Княжицької сільської ради змінено цільове призначення земельних ділянок — часток
(паїв) загальною площею 9,48 га. Зазначена технічна документація отримала
висновок державної землевпорядної експертизи Київського обласного головного
управління земельних ресурсів від 25.09.2006.

5. Порушення, допущені при розгляді питання вилучення земельних
ділянок установ та підприємств
.

Низку таких порушень виявлено при перевірці Української академії аграрних
наук.

Листом Української академії аграрних наук від 22.06.2004 надано роз’яснення
керівникам наукових установ порядку подання документів на розгляд Президії УААН
щодо погодження (відповідно до ст. 123 Земельного кодексу України) вилучення
земельних ділянок науково-дослідних установ та дослідних господарств. Згідно з
пунктом 5 зазначеного листа, матеріали повинні містити довідку про цінність
відповідної земельної ділянки, в якій надається детальний опис якості земельного
покрову ділянки, обґрунтування неможливості використання сільськогосподарського
виробництва та її цінність (вартісна оцінка). Необхідність наявності такої
довідки також представлена у розділі 3 пояснення, надісланого УААН на запит
Головного контрольно-ревізійного управління України від 19.07.2006.

При аналізі витягів з протоколів засідань президії УААН щодо надання згоди на
вилучення п’яти земельних ділянок, зокрема площею 40,0 га для індивідуальної
житлової забудови Дмитрівській сільській раді Києво-Святошинського району
Київської області із землекористування Державного підприємства дослідного
господарства «Дмитрівка», встановлено відсутність довідок стосовно
агровиробничих груп ґрунтів та цінності земельних ділянок із детальним описом
якості земельного покрову, що не дає змогу достовірно визначити віднесення цих
ділянок до особливо цінних земель у відповідності до частини 1 статті 150
Земельного кодексу України та наказу Держкомзему України від 06.10.2003.

6. Факти щодо надання згоди на вилучення земельних
ділянок, які використовуються для забезпечення діяльності

державних галузевих академій наук та передачі їх у комунальну власність

Порушуючи вимоги пункту «ґ» частини 3 статті 84 Земельного кодексу України
(якою передбачено, що у комунальну власність не можуть передаватись земельні
ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Національної академії
наук України, державних галузевих академій наук), Президією УААН надано згоду на
вилучення для передачі у комунальну власність земельних ділянок, зокрема площею
7,88 га, ТОВ «Сіті» для будівництва автомобільного комплексу, організації
торгівлі та побуту на території Вільненської сільської ради Криворізького району
Дніпропетровської області із землекористування Державного підприємства
дослідного господарства «Червоний шахтар».

7. Факти щодо погодження вилучення земельної ділянки у межах особливо
цінних земель

Рішенням Президії УААН від 22.06.2006 дано згоду на вилучення земельної
ділянки площею 2,0 га у розпорядження Харківської районної державної
адміністрації Харківської області для розвитку соціальної інфраструктури району
(а саме: ТОВ «Сокол +» для будівництва та обслуговування магазину з гостьовою
автостоянкою) із землекористування Державного підприємства дослідного
господарства «Українка слобідська». Відповідно до довідки Харківського районного
відділу земельних ресурсів агровиробнича група ґрунтів земельної ділянки —
чорноземи з типовими середньогумусними легкоглинистими ґрунтами. Згідно з
економічною оцінкою земель, номенклатурний номер даної агровиробничої групи
ґрунтів № 54л. Відповідно до наказу Держкомзему України «Про затвердження
переліку особливо цінних груп ґрунтів» вказана агровиробнича група включена до
переліку особливо цінних груп ґрунтів. Отже дане рішення прийнято з порушенням
вимог земельного законодавства, оскільки згідно зі статтею 150 Земельного
кодексу України, особливо цінні землі, що перебувають у державній або
комунальній власності, можуть вилучатись (викуплятися) для будівництва об’єктів
загальнодержавного значення за постановою Кабінету Міністрів України або за
рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної
ділянки погоджується Верховною Радою України.

Значна кількість порушень земельного законодавства виявлена при
перевірці підприємств нафтогазового комплексу.

Так, у Івано-Франківській області на території
Надвірнянського району НГВУ «Надвірнанафтогаз» ВАТ «Укрнафта» без оформлення
правовстановлюючих документів використовує земельну ділянку площею 6,6495 га для
обслуговування адміністративно-виробничих будівель і споруд (цех технологічного
транспорту). Матеріали за фактом порушення направлено до прокуратури
Надвірнянського району.

У Косівському районі без правовстановлюючих документів:

— філія ГПУ «Львівгазвидобування» ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз
України» використовує земельні ділянки на площі 1,85 га;

— НГВУ «Надвірнанафтогаз» використовує земельні ділянки загальною площею
18,87 га.

У Львівській області ГПУ «Львівгазвидобування» на території
Вівнянської сільської ради використовувало для будівництва пошукової свердловини
земельну ділянку площею 2,0 га. Дану земельну ділянку не повернуто до земель
запасу сільради (як було передбачено договором), біологічну рекультивацію не
проведено, що спричинило тривале вилучення земельної ділянки з
сільськогосподарського обігу і призвело до зниження родючості грунту (порушення
статей 163, 164, 166 Земельного кодексу України та статей 35, 36, 52 Закону
України «Про охорону земель»). Прокуратура Стрийського району щодо посадових
осіб ГПУ «Львівгазвидобування» порушила кримінальну справу (зловживання
службовим становищем).

У Полтавській області із 610 земельних ділянок загальною
площею 585,69 га, які знаходяться на балансі ГПУ «Полтавагазвидобування», 66
об’єктів на площі 61,59 га використовуються без правовстановлюючих документів.
Крім того, на трьох земельних ділянках загальною площею 2,67 га виявлено
невиконання умов зняття, збереження та перенесення родючого шару грунту.
Керівників підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності.

Під п’ятнадцятьма свердловинами НГВУ «Полтаванафтогаз» земельні ділянки
використовуються з порушенням статей 124-125, 186 Земельного кодексу України: не
проведено державну реєстрацію договорів оренди; у проектах землеустрою щодо
відведення земельних ділянок відсутні висновки державної землевпорядної
експертизи; закінчився термін дії договору оренди земельної ділянки або
додаткової угоди.

У Сумській області на території Охтирського району, для
будівництва двох нафтових свердловин Бугруватського родовища, Охтирське УБ ВАТ
«Укрнафта» самовільно використовує земельні ділянки загальною площею 4,77 га.
Посадових осіб підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності,
винесено постанови про накладення штрафу.

Аналогічне порушення виявлено на території Роменського району при будівництві
Прилуцьким УБР ВАТ «Укрнафта» нафтової свердловини на землях державної власності
площею 1,8 га. Порушників притягнуто до адміністративної
відповідальності.

У Харківській області на території Валківського району,
порушуючи вимоги статей 125, 126 Земельного кодексу України, Юліївський
нафтогазопромисел ГПУ «Харківгазвидобування» ДК «Укргазвидобування» НАК
«Нафтогаз України» використовує 22 земельні ділянки загальною площею 39 га під
розміщення промислових об’єктів. Усі об’єкти розміщені на орних землях. За
фактами порушень керівника Юліївського нафтогазопромислу притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст. 53-1 КУАП.

За порушення земельного законодавства при знятті та перенесенні ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу при проведенні бурових
робіт на земельних ділянках загальною площею 38,5 га (Балаклійський район)
заступника директора з буріння ГПУ «Шебелинкагазвидобування» притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст. 54 КУАП та видано приписи щодо усунення
порушень.

Загальні втрати сільськогосподарського виробництва на земельних ділянках під
об’єктами нафтогазового комплексу становлять у 2006 році 4,5 млн.
грн.

Значна кількість порушень земельного законодавства припадає на використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням.

Зокрема, встановлено численні факти передачі земельних ділянок, а також
будівель і споруд, що перебувають в оренді Чорноморського флоту РФ, іншим
юридичним та фізичним особам у суборенду, що тягне за собою використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням. Для використання в комерційних та
інших цілях з порушенням законодавства України укладено 91 договір суборенди
приміщень, майданчиків і причалів, які розташовані на території загальною площею
понад 1,6 га.

Так, згідно з додатком № 2 до Угоди про параметри поділу Чорноморського флоту
РФ, будівельному управлінню ЧФ РФ передано в оренду земельну ділянку площею 4,68
га для обслуговування технічної території військового містечка в районі хутора
Молочний. Зараз земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням,
оскільки майно передано в суборенду ТОВ «Грей» терміном до 01.08.06 для
використання під складські приміщення та магазин (договір суборенди від
01.08.01). Крім того, будівельним управлінням ЧФ РФ передано в суборенду ТОВ
«Віджио» нежитлові приміщення (договір суборенди від 15.03.2000 р.).

Також встановлено, що Чорноморським флотом РФ у межах м. Севастополя без
правових підстав використовується 71 земельна ділянка загальною площею 148,63
га, що не ввійшла до додатку № 2 Угоди між Російською Федерацією та Україною про
параметри розподілу Чорноморського флоту від 28.05.1997.

Крім того, відмічаються порушення земельного законодавства з боку
установ МОЗ України в Криму.

Зокрема, без правовстановлюючих документів використовуються земельні ділянки
санаторіями: «Батьківщина» — площею 0,1781 га, «Іскра» — площею 4,3 га, ім.
Чехова — площею 5,42 га та «Предгорний». Головним лікарям санаторіїв видано
приписи про оформлення правовстановлюючих документів на землю.

На території санаторію ім. А.А. Боброва чотирнадцятьма громадянами самовільно
зайнято земельні ділянки. Порушників земельного законодавства притягнуто до
адміністративної відповідальності за ознаками правопорушення, передбаченого ст.
53-1 КУАП.

Санаторієм «Старий Крим» використовується земельна ділянка площею 0,01474 га
не за цільовим призначенням. За вказаним фактом правопорушення головного лікаря
притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 53 КУАП та видано припис
про необхідність усунення виявленого порушення.

З огляду на зазначене, повідомляє перший заступник начальника
Держземінспекції Олександр Бредіхін, пропонуємо Держземінспекції Криму та
Управлінням з контролю за використанням та охороною земель в областях, містах
Київ та Севастополь під час здійснення перевірок посилити увагу до виявлення
порушень та вжиття заходів на їх усунення. Необхідно також покращити якість
підготовки до проведення перевірок з урахуванням у кожному випадку їх конкретних
особливостей, що сприятиме підвищенню ефективності державного контролю за
дотриманням вимог земельного законодавства.

Держкомзем


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.