Громадська рада відхилила проект закону і схвалила проект постанови

З доповіддю по першому питанню виступила заступник начальника управління нормативного та інформаційно-аналітичного забезпечення земельної реформи Держкомзему Тетяна Сімчишина.

Держкомзем

Метою державної інвентаризації земель, зазначила доповідач, є визначення фактичного стану земель, їх власників і користувачів, господарського використання з урахуванням змін, що відбулися за період після попередньої інвентаризації. Дані з державної інвентаризації земель слугують основою для створення інформаційної бази ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земельних ресурсів, оподаткування тощо.

Доповідач дала також загальну характеристику і визначила основні положення законопроекту.

Навколо запропонованого законопроекту виникла палка дискусія. Спочатку доктор технічних наук, академік Академії будівництва України Петро Черняга та колишній голова Держкомзему, кандидат економічних наук Борис Чепков поставили під сумнів саму ідею розроблення цього документа. Чи потрібен взагалі окремий закон про інвентаризацію, якщо діє Закон про землеустрій, у якому 35 стаття присвячена саме інвентаризації? Чи не достатньо для проведення інвентаризації розпорядження Держкомзему? За необхідність прийняття закону виступив заступник голови Держкомзему Володимир Жмуцький та начальник управління ринку та оцінки земель Станіслав Горбатович.

На їхню думку, державна інвентаризація земель є механізмом контролю за достовірністю та повнотою визначення правового стану, кількісних і якісних характеристик земельних ділянок. Після кожної інвентаризації, яку проводять органи Держкомзему, на світ випливають необліковані ділянки. Для того, щоб проведення інвентаризацій було обовўязковим на регіональному і державному рівнях, необхідно задекларувати їх як неодмінну частину державної земельної політики. Фахівці Держкомзему змогли переконати членів Громадської ради у необхідності створення цього закону. Але до змісту законопроекту виникло багато зауважень.

На думку голови Спілки землевпорядників Антона Третяка, президента Асоціації фермерів та приватних землевласників Івана Томича, голови Всеукраїнської секції по охороні та раціональному використанню земель Українського товариства охорони природи Віктора Москаленка, законопроект не відповідає сучасним вимогам.

«Сьогодні майже 50 відсотків земель знаходиться у приватній власності. Коли ви будете робити інвентаризацію і виникне конфлікт між державним власником і приватним, то чи трактує закон, як вирішити цей конфлікт? — запитав у присутніх Антон Третяк і сам же відповів на своє запитання. — Ні, він цього не трактує. Втім, закон про інвентаризацію має давати відповіді на такі питання, на які не дають відповіді інші закони. Зараз це насамперед питання, котрі торкаються різних форм власності на землю».

Члени Громадської ради відхилили запропоновану редакцію законопроекту та рекомендували створити робочу групу, яка розробить нову концепцію цього документа.

Не менш жваву дискусію викликало й обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних торгів та організації аукціонної діяльності». З доповіддю з цього питання виступив начальник управління ринку та оцінки земель Держкомзему Станіслав Горбатович ( текст цього виступу дивіться у розділі «Ринок та оцінка земель» — під рубрикою «Ринок, іпотека та оподаткування земель»).

Члени ради визнали поставлене питання актуальним, а методологічний підхід до розроблення постанови правильним. Щоправда, думки присутніх розійшлися щодо доцільності створення Всеукраїнської земельної біржі, яка за проектом здійснюватиме земельні торги. Переважною більшістю голосів учасники зібрання схвалили в цілому проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження тимчасового порядку проведення земельних торгів та організації аукціонної діяльності» й рекомендували після доопрацювання його, з урахуванням пропозицій та зауважень Громадської ради, подати до Кабінету Міністрів України.

Держкомзем


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.