Проект порядку продажу земельних ділянок

Порядок продажу центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у 2008 році земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної власності.

 

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, організації та проведення центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у 2008 році продажу земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

аукціон — форма проведення земельних торгів, за якою об’єкт аукціону продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення торгів ліцитатором;

виконавець — юридична особа, що має ліцензію на проведення земельних торгів та уклала з організатором аукціону договір на проведення продажу об’єкта торгів на аукціоні;

ліцитатор — фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить аукціон;

об’єкт аукціону — земельна ділянка із якісними та кількісними характеристиками, що підлягає продажу на аукціоні;

організатор — центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

переможець — особа з числа учасників, яка у ході аукціону запропонувала за об’єкт аукціону найвищу ціну;

покупець — переможець, який уклав договір купівлі-продажу щодо об’єкту аукціону;

стартова ціна — ціна, з якої розпочинається продаж лота на аукціоні;

учасник — особа, яка відповідає умовам для учасника аукціону, подала відповідні документи та зареєстрована виконавцем відповідно до цього Порядку.

3. Закупівля послуг (виконання землевпорядних та землеоціночних робіт) у процесі підготовки до продажу земельних ділянок здійснюється за рахунок коштів, передбачених Законом України
«Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», у порядку, визначеному Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

4. Переліки земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних аукціонах, визначаються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, уповноваженим приймати рішення про продаж земельних ділянок, на підставі відповідної землевпорядної документації.

5. Виконавець аукціону визначається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Земельна ділянка, що виставлена для продажу на аукціоні, до закінчення аукціону не може передаватися в оренду для будь-яких цілей, якщо це може призвести до обтяження земельної ділянки чи іншого обмеження прав покупця.

 

Порядок продажу земельних ділянок без проведення
аукціону

7. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної власності без проведення аукціонів здійснюється громадянам та юридичним особам, які відповідно до закону мають право на набуття цих земельних ділянок у власність без проведення аукціону.

8. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні у власність (купівлі) земельних ділянок, подають заяву (клопотання) до центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. У заяві зазначаються місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір.

До заяви додається:

 • державний акт на право постійного користування землею або договір оренди
  землі;
 • план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності
  документу, що посвідчує право на земельну ділянку;
 • свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, установчі
  документи (для юридичних осіб);
 • копія паспорту громадянина України, документи про освіту або інші документи
  про досвід роботи у сільському господарстві чи на підтвердження ведення
  товарного сільськогосподарського виробництва (для фізичних осіб);
 • нотаріально посвідчена копія документів про право власності на об’єкти
  нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці.

9. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у місячний термін розглядає заяву і приймає рішення (у формі наказу) про продаж земельної ділянки або про відмову в продажу із зазначенням причин відмови.

Рішення (наказ) про продаж земельної ділянки має містити в собі умови продажу
земельної ділянки.

Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої
земельної ділянки;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство
або припинення його діяльності.

Особам, які подали заяви (клопотання) про придбання (купівлю) земельної ділянки, що не перебуває у їх користуванні, або у разі необхідності розробки проекту землеустрою, рішення про продаж цієї ділянки приймається не пізніше 30 днів після розроблення та затвердження відповідно до законодавства проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

10. Рішення (наказ) центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

11. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Договір купівлі-продажу та документ про оплату є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

12. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її експертної грошової оцінки, яка проводиться за Методикоюекспертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531.

13. Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути
оскаржено в суді.

 

Продаж земельних ділянок на аукціонах

14. Підготовка об’єктів аукціону до продажу включає:

1). Формування переліку земельних ділянок для продажу на аукціоні у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
2). Забезпечення організатором аукціону:

складення проекту землеустрою у разі його відсутності;

визначення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками встановленого зразка (якщо межі ділянки не визначені чи не закріплені);

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та встановлення стартової ціни. Експертна грошова оцінка лота проводиться відповідно до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 (Офіційний вісник України, 2002 р. № 42, ст. 1941). Стартова ціна земельних ділянок державної власності не може бути меншою від ціни, встановленої за результатами експертної грошової оцінки;

виготовлення в установленому порядку технічного паспорта земельної
ділянки;

складення проекту договору купівлі-продажу земельної
ділянки;

визначення наявних та можливих обмежень чи обтяжень прав на земельні
ділянки;

визначення на конкурентних засадах виконавця та укладення з ним
договору на проведення аукціону.

3). Оприлюднення виконавцем відповідних оголошень про виставлення
земельних ділянок на аукціон шляхом:

опублікування повідомлень про такі земельні ділянки в загальнодержавних офіційних друкованих засобах масової інформації із сферою розповсюдження у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, у межах якої розташована земельна ділянка, що виставлена на аукціон, із зазначенням розміру та місцезнаходження земельної ділянки, її цільового призначення, номера телефону, за яким можна отримати додаткову інформацію;

розміщення на земельних ділянках рекламних інформаційних щитів.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів розміщує на офіційному веб-сайті перелік земельних ділянок, які підлягають продажу на аукціоні.

15. Складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і закріплення їх межовими знаками, якщо межі ділянки не визначені чи не закріплені, здійснюється землевпорядною організацією, що отримала ліцензію на виконання робіт із землеустрою, на підставі рішення організатора аукціону та договору на виконання відповідних робіт.

16. Технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, складається згідно з Положенням про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 648.

17. Умови продажу, оголошені перед проведенням аукціону, при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки зміні не підлягають.

18. Організатор аукціону має право відмовитися від його проведення не пізніше, ніж за десять днів до його початку з обов’язковим негайним розміщенням офіційного повідомлення в друкованих засобах масової інформації, у яких публікувалось оголошення про проведення аукціону, його скасування із зазначенням причини.

Повідомлення про скасування аукціону негайно надсилається виконавцю, який не пізніше ніж наступного дня після прийняття рішення про скасування аукціону надсилає повідомлення усім учасникам, які подали заяви про участь у ньому.

У разі скасування аукціону організатор повертає учасникам реєстраційні та гарантійні внески, сплачені ними у зв’язку з поданням заяв про участь в аукціоні, не пізніше ніж протягом трьох банківських днів.

19. В аукціоні можуть брати участь особи, які відповідно до законодавства України мають право на набуття у власність земельних ділянок, а також сплатили реєстраційний та гарантійний внески. Розмір таких внесків визначається виконавцем.

Учасник має право оглянути земельну ділянку до проведення аукціону.

Виконавець та організатор зобов’язані створити можливості для доступу учасників до земельної ділянки, що виставляється на аукціоні, з метою її огляду.

20. Для участі в аукціоні учасник подає виконавцю:

заяву про участь в аукціоні;

копію установчих документів (для юридичних осіб) та копію паспорта
(для фізичних осіб);

документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного
внесків;

документи, що підтверджують наявність сільськогосподарської освіти або досвід роботи у сільському господарстві чи зайняття веденням товарного сільськогосподарського виробництва (для громадян України).

Представник юридичної особи подає також відповідне доручення та копію паспорта.

Виконавець приймає документи особисто в учасників — фізичних осіб та представників учасників — юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.

21. Виконавець проводить аукціон у порядку, визначеному законодавством.

22. Результати Аукціону.

Протягом 30 днів після проведення аукціону організатор публікує в засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:

місця розташування та розміру земельної ділянки;

ціни, за якою продано земельну ділянку;

цільового призначення (функціонального призначення) земельної ділянки;

інвестиційних та інших зобов’язань покупця, якщо такі були передбачені умовами земельних торгів.

23. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників або наявності на торгах лише одного
учасника;

коли жоден із учасників не запропонував ціну, вищу за стартову.

У разі несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбаний лот, переможцем визнається наступний учасник аукціону, що запропонував найвищу ціну.

24. Результати аукціону, проведеного з порушеннями вимог законодавства, можуть бути визнані у судовому порядку недійсними.

25. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, скасування аукціону або анулювання його результатів, організатор має право не пізніше ніж протягом трьох календарних місяців з дня його прийняття організувати повторний аукціон.

У разі проведення повторного аукціону у зв’язку з тим, що жоден з учасників не виявив бажання придбати відповідний лот за стартовою ціною, можливе зниження стартової ціни лота за погодженням із організатором, але не нижче ціни, що визначена за результатами експертної грошової оцінки, з дотриманням вимог, установлених цим Порядком.

26. У разі виникнення підстави для оскарження проведення аукціону або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності до моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, покупець протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня виникнення такої підстави має право подати
скаргу організатору аукціону.

Подання скарги зупиняє процедуру з аукціону на строк її розгляду, але не більше, ніж на п’ятнадцять календарних днів.

Протягом п’яти календарних днів з моменту надходження скарги організатор аукціону зобов’язаний повідомити всіх покупців, яких вона стосується, про її зміст, час і місце розгляду та запросити їх взяти участь у розгляді скарги. Покупець, який не взяв участі в розгляді скарги, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що були
розглянуті.

У разі якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, організатор аукціону протягом п’ятнадцяти календарних днів з моменту її надходження приймає обґрунтоване рішення із зазначенням причин про незадоволення скарги або заходів, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, якщо скаргу задоволено повністю або частково.

Якщо скаргу розглядає виконавець аукціону, рішення по скарзі надсилається організатору аукціону протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

У разі виявлення за скаргою покупця порушень порядку проведення аукціону, які впливають на об’єктивність визначення переможця, призводять до дискримінації покупців або іншим чином порушують їх права,організатор аукціону має право, а при самостійному розгляді скарги —
зобов’язаний визнати результати такої процедури недійсними та зобов’язати виконавця аукціону розпочати нові процедури аукціону.

Примірник рішення щодо розгляду скарги надається покупцям, які подали скаргу, протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Рішення органу, що здійснював розгляд скарги, є остаточним, якщо покупець протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня його отримання не звернувся до суду.

Якщо організатор або виконавець аукціону не приймає рішення у строк, зазначений в абзаці четвертому цього пункту, покупці, які подали скаргу, вправі звернутися в установленому законом порядку до суду.

Спори, що виникають за результатами аукціону, вирішуються в судовому порядку.

27. Проведення аукціону здійснюється за рахунок реєстраційних внесків його учасників та власних коштів організатора.

28. У разі відмови організатора від проведення аукціону у п’ятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення, сплачені суми реєстраційних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази повертаються усім учасникам у повному обсязі, а витрати, пов’язані з
організацією та проведенням земельних торгів, провадяться за рахунок організатора.

Розмір гарантійного внеску визначається виконавцем у межах від п’яти до десяти відсотків стартової ціни. Суми гарантійних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази у п’ятиденний строк з моменту укладення договору купівлі-продажу, прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону або його скасування повертаються усім учасникам, які не були визнані переможцями, крім випадків, передбачених цим Порядком.

29. Організатор може відповідно до договору сплачувати виконавцю винагороду у розмірі до п’яти відсотків вартості об’єкта аукціону.

У разі коли лот не проданий, організатор відшкодовує виконавцю витрати, пов’язані з організацією та проведенням аукціону, якщо це передбачено в договорі.

30. Договір купівлі-продажу лота укладається безпосередньо між організатором та переможцем. У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.

31. Сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем, зараховується в рахунок виконання ним зобов’язань за укладеним договором купівлі-продажу лота.

32. На підставі затвердженого протоколу аукціону, його переможець зобов’язаний протягом 10 банківських днів після затвердження протоколу укласти договір купівлі-продажу лота та перерахувати кошти за придбаний лот на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.

Якщо переможець не вніс належної до сплати суми в строк, передбачений абзацом першим цього пункту, гарантійний внесок йому не повертається.

Строк оплати може бути продовжено за згодою організатора, але не довше ніж на 30 календарних днів, за умови сплати покупцем не менш як 50 відсотків ціни продажу лота.

dkzr.gov.ua


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.