Верховна Рада України прийняла Закон «Про державний земельний кадастр»

Закон «Про державний земельний кадастр» (реєстр. №0948) встановлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері державного земельного кадастру з метою інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами та використання його відомостей.


Під час підготовки відповідного проекту розглянуто 78 пропозицій від суб’єктів законодавчої ініціативи, більшість з яких враховано.

Згідно із Законом правове регулювання державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного, Земельного кодексів України, цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів, які видаються відповідно до них.

Державний земельний кадастр створюється і ведеться з метою: інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих фізичних та юридичних осіб при регулюванні земельних відносин; організації раціонального використання та охорони земель; здійснення землеустрою; обліку цінності землі у складі природних ресурсів та її вартості як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві; встановлення обґрунтованих розмірів плати за землю; контролю за використанням та охороною земель; іншої діяльності, пов’язаної з володінням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками.

Регулювання у сфері державного земельного кадастру здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та іншими органами виконавчої влади в межах повноважень, встановлених Законом.

Держкомзем


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.